ما روزانه عملیات حسابداری شما را انجام می دهیم و شما را در جریان آخرین وضعیت چک ها و مانده حساب های مالی قرار می دهیم تا بازخوردی واقعی و به روز از…
متخصصان مالیاتی ما با تهیه به موقع انواع گزارش های دوره ای مالیاتی  بر اساس قانون مالیات ایران شما را در پرداخت به موقع و صحیح آن به دور از جرایم…
حسابداران ما کلیه پرداخت های شما را از جمله پرداخت های مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه ماهیانه کارکنان و نیز یکپارچه سازی آنها با دفاتر مالی را به صورت…
ما صورت های مالی سالیانه و اظهارنامه عملکرد واحد تجاری شما را تهیه می نماییم و شما را در جریان آخرین وضعیت مالیاتی و زمان پرداخت آن قرار می دهیم.
تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها در راه اندازی واحد تجاری، ضروری می باشد . ما طریقه و روش کار شما را تجزیه و تحلیل نموده و تکنولوژی و سیستم یکپارچه…
تخصص ما در ارائه انواع خدمات مالی از جمله حسابداری، مالیات، حقوق و دستمزد، حسابرسی داخلی، راه اندازی سیستم های حسابداری ، تهیه گزارشات و داشبوردهای…
دسترسی به موقع به اسناد و مدارک مالی و همچنین حصول اطمینان از نگهداری ایمن آنها یکی از مهمترین مواردی است که هر تجارتی به آن نیاز دارد . به همین…